Strona 1 z 1

Ślady exodusu Gieczan w Sudetach

: 08-05-2017 20:00
autor: Lech
W nawiązaniu do wątku "Wycieczka do Giecza" (http://forum.sudety.it/viewtopic.php?f=17&t=5567&p=62133#p62133) pozwolę sobie przytoczyć następujący fragment informacji: "Část Hedčanů Břetislav usadil snad už u dnešních Holic (dnešní Hedčany u Dašic) – aspoň tak to naznačuje historik Václav Flajšhans v Pekařově sborníku I., 43 z roku 1930; informaci opakuje i Antonín Profous v Místních jménech v Čechách I., s. 533. (je ale také docela dobře možné, že svůj název odvozenou od Hedčanů nese i ves Dolní Hedeč ve východních Čechách, která se nachází nedaleko od města Králíky)." źródło > https://cs.wikipedia.org/wiki/Hedčané

Tłumaczenie: "Część Gieczan możliwe, że Brzetysław osiedlił już pod dzisiejszymi Holicami (dzisiejsze Hedčany u Dašic) - przynajmniej tak to zaznacza historyk Václav Flajšhans w Pekařově sborníku I., 43 z roku 1930; informację powtarza też Antonín Profous w Místních jménech v Čechách I., s. 533. (jest też całkiem możliwe, że swoją nazwę wywodzącą się od Gieczan nosi wieś Dolní Hedeč we Wschodnich Czechach, która się znajduje niedaleko od miasta Králíky)."

Re: Ślady exodusu Gieczan w Sudetach

: 09-05-2017 06:29
autor: Lech